نام واحد : شکوفه یاس بهاری

نام محصول : انواع مالتاوماءالشعیر

 • سریال مجوز : 3664923
 • شماره مجوز : 173271
 • تاریخ مجوز : 25/09/1386
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 10,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%