نام واحد : سپیدنان

نام محصول : نان بربری ماشینی

 • سریال مجوز : 1502056
 • شماره مجوز : 13930
 • تاریخ مجوز : 30/09/1381
 • کد محصول : 15411112
 • شرح محصول : نان بربری ماشینی
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%