نام واحد : تعاونی 604

نام محصول : پفک ذرت

 • سریال مجوز : 1501377
 • شماره مجوز : 22941
 • تاریخ مجوز : 10/09/1386
 • کد محصول : 15311611
 • شرح محصول : پفک ذرت
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%