نام واحد : تعاونی تولیدی شیرین نان نمونه

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1731533
 • شماره مجوز : 23925
 • تاریخ مجوز : 28/03/1380
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 336 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%