نام واحد : چای نگین

نام محصول : بسته بندی چای و چای کیسه

 • سریال مجوز : 1731636
 • شماره مجوز : 35562
 • تاریخ مجوز : 25/07/1374
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%