نام واحد : رسول قاسمی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه شهرک...
 • تلفن شرکت : ****836جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه
 • تلفن واحد : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رسول قاسمی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1504755
 • شماره مجوز : 15539
 • تاریخ مجوز : 30/06/1385
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%