نام واحد : تعاونی 3126

نام محصول : نشاسته از گندم

 • سریال مجوز : 1504687
 • شماره مجوز : 17824
 • تاریخ مجوز : 27/07/1385
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%