نام واحد : سیدمحسن موسوی حقیقی وعلیرضاقانع زاده- نشاسته ممتازایران

نام محصول : نشاسته صنعتی و نشاسته اکسید

 • سریال مجوز : 1732054
 • شماره مجوز : 41076
 • تاریخ مجوز : 18/10/1374
 • کد محصول : 15321130
 • شرح محصول : نشاسته ازسایردانه ها
 • ظرفیت : 1,330 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%