نام واحد : تعاونی 121 مانیزان

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : اسلام آباد غرب
 • نشانی شرکت : اسلام آبادغرب...
 • تلفن شرکت : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اسلام آبادغرب
 • تلفن واحد : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیرحسین صفری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1505087
 • شماره مجوز : 2524
 • تاریخ مجوز : 04/02/1386
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 15,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%