نام واحد : عبداله و خسرو و محمد غلامی

نام محصول : بستنی چوبی

 • سریال مجوز : 1732147
 • شماره مجوز : 62113
 • تاریخ مجوز : 28/07/1375
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 565 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%