نام واحد : تعاونی 121 مانیزان

نام محصول : شیراسترلیزه

 • سریال مجوز : 1505087
 • شماره مجوز : 2524
 • تاریخ مجوز : 04/02/1386
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%