نام واحد : تعاونی 121 مانیزان

نام محصول : انواع بستنی وبستنی یخیبرپایه شیر

 • سریال مجوز : 1505087
 • شماره مجوز : 2524
 • تاریخ مجوز : 04/02/1386
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%