نام واحد : باختر ماکارون غذایی بنساله ماکارون

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1732160
 • شماره مجوز : 24078
 • تاریخ مجوز : 18/03/1376
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 4,950 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%