نام واحد : باختر ماکارون غذایی بنساله ماکارون

نام محصول : غلات حجیم شده

 • سریال مجوز : 1732160
 • شماره مجوز : 24078
 • تاریخ مجوز : 18/03/1376
 • کد محصول : 15311610
 • شرح محصول : سایرمحصولات بدست امده ازدانه غلات[ غلات حجیم شده ]
 • ظرفیت : 270 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%