نام واحد : محمد حسین قموشی

نام محصول : بیسکویت ساده وکرمداروروکش

 • سریال مجوز : 1732353
 • شماره مجوز : 71818
 • تاریخ مجوز : 06/12/1375
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%