نام واحد : اقبال معصومی

نام محصول : رشته اش

 • سریال مجوز : 1505354
 • شماره مجوز : 17378
 • تاریخ مجوز : 14/07/1386
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%