نام واحد : حسن ندیمی اکباتانی

نام محصول : ماست

 • سریال مجوز : 1732420
 • شماره مجوز : 45264
 • تاریخ مجوز : 12/12/1374
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 560 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%