نام واحد : خدمات صیادی و حمل و نقل دریایی آبکاران

نام محصول : یخ قالبی

 • سریال مجوز : 3200331
 • شماره مجوز : 4729
 • تاریخ مجوز : 06/10/1373
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 3,650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%