نام واحد : محمد اشرف وجدانی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر لنگه
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : **************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک‎صنعتی‎لنگه-خ ‎پاسداران مصالح بهداشتی ‎ساختمانی ‎رفاه
 • تلفن واحد : **************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمداشرف وجدانی
 • تلفن مدیر : *******930جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسرو ماهی تن

 • سریال مجوز : 3202020
 • شماره مجوز : 6249
 • تاریخ مجوز : 28/05/1381
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%