نام واحد : محمد اشرف وجدانی

نام محصول : کنسرو ماهی تن

 • سریال مجوز : 3202020
 • شماره مجوز : 6249
 • تاریخ مجوز : 28/05/1381
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%