نام واحد : جابر رئیسی

نام محصول : وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی

 • سریال مجوز : 3203314
 • شماره مجوز : 5942
 • تاریخ مجوز : 11/04/1385
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 3,600 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%