نام واحد : وحید خسروی

نام محصول : انواع سس سرد

 • سریال مجوز : 1732635
 • شماره مجوز : 38340
 • تاریخ مجوز : 16/09/1376
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%