نام واحد : شکلات نیکان شهدورامین

نام محصول : آب نبات

 • سریال مجوز : 1732677
 • شماره مجوز : 77608
 • تاریخ مجوز : 29/11/1379
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%