نام واحد : شرکت کوهین دریا

  • استان : هرمزگان
  • شهر : بندر لنگه
  • نشانی شرکت : بندرلنگه...
  • تلفن شرکت : *******762جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : بندرلنگه بندرکنگ میدان ساعت جنب بازرگانی حسن کرچی
  • تلفن واحد : *******762جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : علی علی زاده
  • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی

  • سریال مجوز : 3204346
  • شماره مجوز : 29083
  • تاریخ مجوز : 22/12/1387
  • کد محصول : 15541141
  • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
  • ظرفیت : 150,000 هزار لیتر
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 97%
    97%