نام واحد : ناصر کرامتی نیا

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تنکابن
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سلمانشهر کارخانه پودر ماهی تل 3999 -01944
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کرامتی نیا
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساقی کلایه

نام محصول : پودرگوشت از ضایعات کشتارگا

 • سریال مجوز : 3000976
 • شماره مجوز : 5891
 • تاریخ مجوز : 27/08/1376
 • کد محصول : 15111811
 • شرح محصول : پودرگوشت { غیرخوراکی برای انسان }
 • ظرفیت : 467 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%