نام واحد : تولیدی نشاسته آمل س خ

نام محصول : گلوتن ذرت پروتئین ذرت

 • سریال مجوز : 3000155
 • شماره مجوز : 8572
 • تاریخ مجوز : 11/11/1366
 • کد محصول : 15321212
 • شرح محصول : گلوتن ذرت پروتئین ذرت
 • ظرفیت : 630 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%