نام واحد : تولیدی و پخش فرآورده های گوشتی رامسرسهامی خاص

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 3001264
 • شماره مجوز : 12822
 • تاریخ مجوز : 20/07/1369
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%