نام واحد : تولیدی یاران

نام محصول : رب انار

 • سریال مجوز : 1732780
 • شماره مجوز : 63279
 • تاریخ مجوز : 12/08/1375
 • کد محصول : 15491823
 • شرح محصول : رب انار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%