نام واحد : تعاونی تولیدی پودروروغن ماهی

 • استان : مازندران
 • شهر : جویبار
 • نشانی شرکت : ندارد
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جویبار کلاگرمحله پلاستیک فروشی رمضانعلی شاکری 3026
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن ماهی

 • سریال مجوز : 3005137
 • شماره مجوز : 3702
 • تاریخ مجوز : 16/03/1374
 • کد محصول : 15141711
 • شرح محصول : روغن ماهی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%