نام واحد : بابل تیکا

نام محصول : پودر گوشت

 • سریال مجوز : 3004901
 • شماره مجوز : 18951
 • تاریخ مجوز : 12/10/1370
 • کد محصول : 15111641
 • شرح محصول : پودرگوشت { خوراکی }
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%