نام واحد : اطاق سرد سردسازی کلدروم

نام محصول : سردخانه ثابت ومتحرک وسردخا

 • سریال مجوز : 1733900
 • شماره مجوز : 287
 • تاریخ مجوز : 04/02/1370
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 161 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%