نام واحد : ابراهیم گرجی بحری

نام محصول : قند حبه

 • سریال مجوز : 3006648
 • شماره مجوز : 3849
 • تاریخ مجوز : 10/09/1375
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,740 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%