نام واحد : نگین سیاره سبز

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ****439
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نصیرآباد فاز 2 بین سرو شش و هشت قطعه 32 و 31 و 23 و 22 سی
 • تلفن واحد : *******229
 • مدیر : مجتبی جوادی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1736207
 • شماره مجوز : 36761
 • تاریخ مجوز : 02/09/1390
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%