نام واحد : کشتارگاه صنعتی طبرستان وابسته به بنیاد مستضعفان

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل بندپی غربی بعد از پادگان المهدی روستای دیبا
 • تلفن واحد : **377جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه صنعتی انواع دامها

 • سریال مجوز : 3008160
 • شماره مجوز : 5930
 • تاریخ مجوز : 18/05/1377
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 435,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%