نام واحد : کشتارگاه صنعتی طبرستان وابسته به بنیاد مستضعفان

نام محصول : پودر گوشت

 • سریال مجوز : 3008160
 • شماره مجوز : 5930
 • تاریخ مجوز : 18/05/1377
 • کد محصول : 15111641
 • شرح محصول : پودرگوشت { خوراکی }
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%