نام واحد : فریبا کاظمی مجیدایمنی

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی حبوب

 • سریال مجوز : 1738228
 • شماره مجوز : 76854
 • تاریخ مجوز : 12/11/1379
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%