نام واحد : دشت کیا ساری س خ

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 3008249
 • شماره مجوز : 8178
 • تاریخ مجوز : 18/07/1377
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%