نام واحد : محمد میرزائی

نام محصول : درجه بندی و بسته بندی مرکب

 • سریال مجوز : 3008274
 • شماره مجوز : 17932
 • تاریخ مجوز : 05/06/1385
 • کد محصول : 15132111
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%