نام واحد : علیرضا صدقیان فرآورده های افزودنی سهیل پودر

نام محصول : اماده بسته بندی بیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 1738243
 • شماره مجوز : 71721
 • تاریخ مجوز : 03/06/1387
 • کد محصول : 15311649
 • شرح محصول : تولید و بسته بندی بیکینگ پودر
 • ظرفیت : 322 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%