نام واحد : شاپوراسلامی و کورش عظیمی سجادی

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : پ :تهران خ...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ساری
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسلامی و عظیمی سجادی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساری(1)

نام محصول : پودرماهی

 • سریال مجوز : 3008369
 • شماره مجوز : 10417
 • تاریخ مجوز : 16/09/1377
 • کد محصول : 15121610
 • شرح محصول : پودرازابزیان وضایعات ابزیان { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%