نام واحد : غذایی صفا دشت

نام محصول : انواع پنیر

 • سریال مجوز : 1738350
 • شماره مجوز : 90730
 • تاریخ مجوز : 23/12/1389
 • کد محصول : 15201260
 • شرح محصول : پنیر ومشتقات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%