نام واحد : شاپوراسلامی و کورش عظیمی سجادی

نام محصول : روغن ماهی

 • سریال مجوز : 3008369
 • شماره مجوز : 10417
 • تاریخ مجوز : 16/09/1377
 • کد محصول : 15141711
 • شرح محصول : روغن ماهی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%