نام واحد : تولیدی صنم خزر

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 3008372
 • شماره مجوز : 7598
 • تاریخ مجوز : 16/09/1377
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 103 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%