نام واحد : حسین محمدی جهانگشتی

نام محصول : فرآوری و بسته بندی تخمه بو

 • سریال مجوز : 1738354
 • شماره مجوز : 52696
 • تاریخ مجوز : 09/04/1375
 • کد محصول : 15492110
 • شرح محصول : انواع اجیل [اجیل پزی ]
 • ظرفیت : 565 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%