نام واحد : علی اصغری کندری وعلیرضاذوالفقاری کندری ومحسن جمشیدی کندر

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1738558
 • شماره مجوز : 41528
 • تاریخ مجوز : 07/11/1376
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 880 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%