نام واحد : خوشه آئین محمدوعباس دهقان طرزجانی

نام محصول : فراوردهای کاکائوئی

 • سریال مجوز : 1738610
 • شماره مجوز : 29964
 • تاریخ مجوز : 02/08/1372
 • کد محصول : 15431110
 • شرح محصول : انواع کاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%