نام واحد : توسعه پاکت صنعت

نام محصول : دکستروز

 • سریال مجوز : 3008985
 • شماره مجوز : 996
 • تاریخ مجوز : 27/09/1378
 • کد محصول : 15321340
 • شرح محصول : دکستروز
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%