نام واحد : عبدالحمید طلایی زاده

نام محصول : عمل گیری قارچ خوراکی

 • سریال مجوز : 3009102
 • شماره مجوز : 1267
 • تاریخ مجوز : 14/12/1378
 • کد محصول : 15132141
 • شرح محصول : فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%