نام واحد : سازمان اتکا

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1739031
 • شماره مجوز : 66037
 • تاریخ مجوز : 18/07/1371
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 235 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%