نام واحد : کشت و صنعت صنایع گوشت شرق مازندران

نام محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت

 • سریال مجوز : 3009539
 • شماره مجوز : 8540
 • تاریخ مجوز : 20/12/1379
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 99%
  99%