نام واحد : حبیب و مصطفی موسی خانی وامیروعباس نعمتیان

نام محصول : قند حبه

 • سریال مجوز : 1739144
 • شماره مجوز : 59536
 • تاریخ مجوز : 26/06/1375
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%