نام واحد : سید محمدعلی - سید عباس و سید مهدی موسوی حقیقی

نام محصول : گلوتن خوراکی وصنعتی

 • سریال مجوز : 1739164
 • شماره مجوز : 58419
 • تاریخ مجوز : 14/06/1375
 • کد محصول : 15321212
 • شرح محصول : گلوتن ذرت پروتئین ذرت
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%