نام واحد : کانی دام

نام محصول : مکمل غذائی خوراک دام

 • سریال مجوز : 1739226
 • شماره مجوز : 61666
 • تاریخ مجوز : 02/08/1377
 • کد محصول : 15331131
 • شرح محصول : مکملهای غذایی دام
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%