نام واحد : هوشنگ حاجی کریلوورمضان خانی

نام محصول : بسته بندی چای دربسته بندی

 • سریال مجوز : 1739410
 • شماره مجوز : 60555
 • تاریخ مجوز : 07/07/1375
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 470 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%