نام واحد : تعاونی تولیدی لرگسرای نور

نام محصول : بسته بندی ماهی درخلاء

 • سریال مجوز : 3010328
 • شماره مجوز : 16781
 • تاریخ مجوز : 15/11/1380
 • کد محصول : 15121412
 • شرح محصول : بسته بندی ماهی درخلاء
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%